content image

Start

Welkom op de website van Geandewei, kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân. U vindt hier informatie over abonnementen en adverteren, over de redactie en het bestuur en over de aanlevering van kopij. Op de voorpagina leest u de onderwerpen uit de laatst verschenen nummers.

Geandewei 15-2017

11-08-2017

Geandewei 15 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 4 augustus en in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 11 augustus.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Majelle Hoek: De wind voelen - Meditatie ds. Martina Stougie: Want de Geest spreekt alle talen - Tucht in de gemeente: Ben ik mijn broeders hoeder? - Fotocolumn Willem Wilstra: Skipper - Week tegen eenzaamheid: Kerk zoekt voorbeelden van beproede acties - Romaanse kerken: Mijn God kan er wonen - Geloofsgetuige Mr. JJL van der Brugghen - Het kerkinterieur op de schop (6): Het koorhek.

U kunt het algemene deel van Geandewei 17 hieronder downloaden.

Lees verder

Geandewei 14-2017

14-07-2017

Geandewei 14 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 14 juli en verschijnt in de edities Leeuwarden en Dokkum op vrijdag 21 juli.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Sietske Koole - Meditatie: Hooglied - Opinie: het Heilig Avondmaal levend houden - Fotocolumn Willem Wilstra: Psalm 65: 2 en 5 - Tsjerkepaad: Wandel- en fietstochten langs kloosterhistorie - Het kerkinterieur op de schop (5): De ene nis is de andere niet - Geloofsgetuige Henry Dunant - Karin van den Broeke: Weg vervolgen - Kerkelijk recreatiewerk Lauwersoog: De Witte Tent staat er weer - Actueel: Toenadering in Wittenberg

Lees verder

Geandewei 13 - 2017

30-06-2017

Geandewei 13 is verschenen in de editie Drachten op 23 juni en in de edities Leeuwarden en Dokkum 30 juni 2017. In dit nummer de volgende onderwerpen:

Column Gryt van der Galiën: Lachen van verdriet - Meditatie: Kans op veertig miljoen - Persoonlijk: Pleidooi voor de zondag - Fotocolumn: Jehannesbreabeanepitmoal - Recept: Honningcake uit bijbelse tijden - Het kerkinterieur op de schop (4): De preekstoel en het doophek - Geloofsgetuige: Thomas More - Actueel: Zingen in de eigen taal - Opinie: Geen verplichte handdruk

U kunt het algemene deel hieronder downloaden.

Lees verder

Geandewei 12

16-06-2017

Geandewei 12 is verschenen in de editie Drachten op vrijdag 9 juni en in de edities Dokkum en Leeuwarden op vrijdag 16 juni.
In dit nummer de volgende onderwerpen:

- Column Ad en Ria Vermeulen: Allemachtig? - Meditatie ds. Geert van Wieren: Pinksteren - Het kerkinterieur op de schop (3): Vernedering van het altaar - Pinksteren: De ziel, de Geest en aanverwante vaagheden - Brieven uit Kiëv (2): Lappendeken - Geloofstehuige Reinholt Niebuhr - Geandewei: Kopijleveranciers op excursie bij uitgever Dekker - Column: Bellenblaad

Lees verder

Verkeerde editieaanduiding op Geandewei 12

14-06-2017

Een mededeling voor de abonnees in het editiegebied classis Dokkum: op het exemplaar van Geandewei 12 dat u donderdag of vrijdag in de bus krijgt, staat per abuis 'editie classis Leeuwarden'. De inhoud is wél die voor editie Dokkum: u vindt er dus gewoon het nieuws uit uw eigen gemeente in.

Lees verder